• Zwroty i reklamacje

Zwrot

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 od dnia dostarczenia przedmiotu Zamówienia Konsumentowi, bez podania przyczyny odstąpienia oraz ponoszenia kosztów.

 2. W takim wypadku Konsument przesyła Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży

 3. Klient wysyła zgłoszenie odstąpienia od umowy dotyczące danego towaru na adres e-mail dostępny na stronie Sklepu.

 4. Zwrot Towaru powinien nastąpić wraz z oświadczeniem o odstąpieniu albo niezwłocznie po tym oświadczeniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy sprzedaży. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Konsument. Konsument powinien przesłać zwracany Towar na adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski ul.Kobylogórska 1. Zwracany towar nie może być uszkodzony i musi być zapakowany w oryginalne opakowanie.

 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsumentowi zwracane są niezwłocznie wszystkie płatności. Zostanie wystawiona stosowna faktura korekta. Zwrot następi nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrot będzie dokonany przelewem na rachunek wskazany przez Klienta w formularzu.

 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania Towaru nie podlega zwrotowi.

 

Reklamacja Towaru

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo do reklamacji Towaru lub Towarów wchodzących w skład Zamówienia.

 2. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych zakupionego towaru lub niezgodności towaru z towarem zamówionym, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

 3. Klient dokonuje reklamacji, wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danego Towaru za pośrednictwem e-mail ( sklep@targa.com.pl )

 4. Do zgłoszenia reklamacyjnego klient zobowiązany jest dołączyć:

  • Protokół szkody
  • Zdjęcia uszkodzonego towaru
  • Numer zamówienia
  • Opis

   

 5. Sklep zobowiązuje się powiadomić Klienta o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji do 30 dni od daty jej złożenia. Wszelkie informacje dot. postępowania reklamacyjnego Sprzedawca będzie przekazywał Konsumentowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres z którego przesłano reklamację.